Høyesterettsdommerne i Brasil gikk onsdag enstemmig inn for å pålegge regjeringen å sette opp helsestasjoner for alle isolerte urfolkslandsbyer og til å innføre en plan for å fjerne folk fra utsiden som oppholder seg ulovlig, som for eksempel gullgravere. To av domstolens elleve dommere var fraværende.