– Debatten er egentlig om hvordan muslimer skal kunne leve og hvilke rettigheter de skal ha. Så løfter man det opp på et mer generelt nivå – i rettferdigheten navn – som også rammer kristne trosuttrykk, sier David Thurfjell, religionshistoriker og professor i religionsvitenskap ved Södertörns högskola i Stockholm.