Den tidligere statsministeren rundet 70 år i fjor, og trapper nå ned arbeidsinnsatsen etter å ha ledet sitt Oslosenter med arbeid for fred, demokrati og menneskerettigheter helt siden han etablerte stiftelsen sammen med partifellen Einar Steensnæs for 12 år siden.