For ett år siden ble Are Blomhoff dømt til fengsel i tre år for å ha underslått 15,8 millioner kroner. I retten fortalte Blomhoff at pengene ble brukt på fester i Spania med prostituerte og store mengder alkohol. Han ble ikke dømt til å erstatte dette beløpet.