Under landskonferansen forrige helg varslet Knut Arild Hareide at KrF ved neste korsvei ville gjøre et tydelig valg om regjering. Ikke et ullent kompromiss som dobbeltkommuniserer til høyre og venstre side.