Nyhet

Under landskonferansen forrige helg varslet Knut Arild Hareide at KrF ved neste korsvei ville gjøre et tydelig valg om regjering. Ikke et ullent kompromiss som dobbeltkommuniserer til høyre og venstre side.

Klargjøringen kan bli et oppbrudd – og et tradisjonsbrudd. Den kan oppleves historisk. For velger KrF side og vil inngå i et av dagens regjeringsalternativer, er sentrum i norsk politikk parkert. Kanskje for godt.

Da har de siste agentene for et organisert samarbeid i midten mellom blokkene kastet inn håndkleet. Men med et Sp innenfor et rødgrønt fellesskap og Venstre i regjering med de blåblå, oppleves sentrumsposisjonen i praksis som forvitret.

Et gjenværende 4-prosents KrF i en uavhengig rolle fremstår utad som særdeles fislete i kontrast til sentrumssamlingen bak Kjell Magne Bondeviks første regjering.