I palmehelgen arrangerte Islam Net en stor konferanse, kalt Peace Conference Scandinavia, i Oslo. I et nyhetsbrev for en kristen misjonsorganisasjon skriver en ansatt som deltok på konferansen dette: