Nyheter

– Amerikanerne vil trolig få en høyesterett som politisk er mot abort. Begge sider av abortdebatten mobiliserer kraftig nå på grunn av denne prosessen, sier Malcolm Langford, forsker ved Universitetet i Oslo, og utdannet jurist i USA.

USAs president Donald Trumps annonsering av valg av høyesterettsdommer mandag kan styre amerikansk politikk i en konservativ retning i tiår etter at han er ferdig som president. En ny dommer kan bli sittende i 30 – 40 år. Nominasjonsprosessen i de kommende månedene, der en komité i Senatet skal intervjue kandidaten, blir preget av abortspørsmålet, mener Langford.

– Det vil bli gjort et forsøk på å svartmale kandidaten. Fordi det handler om abort, vil motkandidater og bevegelser forsøke å finne alt av informasjon om kandidaten, som kan reise tvil om dens integritet og selvstendighet. Det dreier seg om å finne skjellettene i skapet – både på det personlige og faglige plan.

Politisert