Jul er høgtid for kaffikos. Ni av ti vaksne i Norge drikk kaffi, og kvar av oss heller ned kring 1.200 koppar årleg. Bryt vi ned tala frå Norsk kaffeinformasjon, viser dei at nordmenn drikk i snitt 3,7 koppar i kvardagen og 3,2 koppar på helgedagar.