– Dette er en stor dag og dag med historisk sus over seg. Det er en dag jeg har gledet meg til lenge, sa statsråden for livssynssaker, Kjell Ingolf Ropstad, fra talerstolen da Stortinget behandlet ny tros- og livssynslov.