Denne uken starter FNs generalforsamling i New York. Den norske delegasjonen håper å legge grunnlaget for at Norge blir valgt inn i FNs sikkerhetsråd (se faktaboks) i 2021 og 2022. Selve valget skjer i juni neste år, men arbeidet for å sikre nok stemmer skjer nå. Norge konkurrerer med Canada og Irland. Bistandsminister Dag Inge Ulstein håper Norges kompetanse som bistandsnasjon kan være avgjørende for Norges kandidatur.