Antonipillai Johnsen Collin, Merry Anjala Johnsen Collin og datteren Dilani Johnsen Collin har fått endelig avslag i utlendingsforvaltningen. ­Familien tapte så rundene i både tingretten og lagmannsretten, mens Høyesterett har forkastet anken.