«Vi har besluttet å ville imøtekomme deres anmodning, og vil nedsette et utvalg som kan arbeide med disse spørsmålene», skriver generalsekretær Christofer Solbakken i Bispemøtet på vegne av de tolv biskopene i Den norske kirke.