Denne uken er Bispemøtet i Den norske kirke (Dnk) samlet på Voksenåsen hotell i Oslo. Bispemøtet og biskopenes rolle i en ny kirkeordning er blant sakene som debatteres.