– Uansett hva folk sitter inne for, trenger de å bli møtt med omsorg, sier Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland bispedømme.

Siden 5. desember i 2017 har nordmannen Frode Berg vært fengslet i Russland, siktet for spionasje. Etterforskningen er nå avsluttet og rettssaken mot Berg nærmer seg. Den vil trolig bli avholdt en gang i februar eller mars. Onsdag ble Berg fremstilt for forlenget varetektsfengsling. Den pensjonerte grenseinspektøren vil erklære seg ikke skyldig.

Forrige uke var Øygard på besøk hos den fengslede nordmannen.

– Jeg fryktet at det sto dårligere til enn det gjorde, men han bar jo preg av å ha vært fengslet i over 400 dager, sier biskopen.

LES MER: – Kirkediplomati kan løse fastlåste saker

Diakonalt engasjement

Det er ifølge biskopen «veldig usikkert» på hva utfallet av rettssaken vil bli.

Biskopen understreker at besøket var i kategorien «pastoralt besøk», ettersom Berg er leder i Sør-Varanger menighetsråd.

– Jeg har tidligere vært på visitas der, og vi har arbeidet tett sammen og etablert en nær relasjon, sier han.

Øygard mener at kristne har et særlig ansvar for å vise omsorg til våre medmennesker.

– Det betyr ikke at alle kristne skal besøke folk i fengsler. Det holder at noen gjør det, sier han.

Medvandrere

En organisasjon som ofte er i kontakt med fengslede nordmenn i utlandet er Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet.

– Sitter du i fengsel i utlandet, tenker vi at det er viktig at noen som kan snakke språket deres, kan være en medvandrer der de er. En viktig del av det å være en tjenestekirke er å oppsøke folk der de er. Det er litt i tråd med Jesu måte å være på, sier Ørnulf Steen, generalsekretær i Sjømannskirken.

Ofte er det avstand i språk og kultur som blir en påkjenning for fengslede nordmenn i utlandet, forklarer han.

– Dette kommer særlig til uttrykk når den fengslede forsøker å få hjelp i fengselshverdagen, men ikke kan bruke eget språk.

Biskop Olav Øygard har nylig besøkt Frode Berg, som har vært fengslet i Russland siden 5. desember 2017. Ifølge biskopen står det ikke like dårlig til med nordmannen som fryktet, men at han bærer preg av å ha vært fengslet i over 400 dager.
Foto: Alexander Zemlianichenko

Biskop Olav Øygard har nylig besøkt Frode Berg (bildet), som har vært fengslet i Russland siden 5. desember 2017. Ifølge biskopen står det ikke like dårlig til med nordmannen som fryktet, men at han bærer preg av å ha vært fengslet i over 400 dager. Foto: Alexander Zemlianichenko

Tøffe kår

Generalsekretæren viser også til at mange utenlandske fengsler har særlig tøffe kår for de innsatte.

– Vår oppgave er et stykke medvandring den en eller de to timene vi har lov til å være sammen med dem, sier han.

Ifølge Steen har prester som daglig er i kontakt med fengslede nordmenn, fortalt at de innsatte setter særlig pris på å kunne snakke morsmålet sitt. Men også andre praktiske gjøremål kan være med på å lette hverdagen til de innsatte.

– Vi kan faktisk hjelpe til med kontakt til hjemlandet. Vi kan sende hilsener og ringe for å fortelle at vi har vært på besøk. Det at man får en avkobling fra en hverdag som kan være veldig krevende er i seg selv en god ting. Man blir sett i akkurat dette øyeblikket. Sitter du i fengsel langt borte fra Norge er betydningen av å bli sett av et menneske betydelig, sier han.

Viktig brikke

I motsetning til enkelte kommentatorer, tror ikke biskop Olav Øygard at kirken har noen mulighet til å påvirke russiske myndigheters avgjørelse om fengsling og straff.

Kanskje det senere blir snakk om en utlevering, men jeg ser heller ikke for meg at kirken vil spille noen rolle her heller. Jeg håper i alle fall at besøket mitt ikke skader sjansene hans, sier han.

Biskopen tror likevel kirken er en viktig brikke i å bevare et godt forhold til Russland. Selv leder han Samarbeidsrådet for kristne kirker i Barentsregionen - der kirkelige representanter fra begge de nordligste bispedømmene i Norge, Nord-Sverige, Nord-Finland og Russland møtes over tre til fire dager i året.

– Det er forum for å møtes som naboer. Vi har klimasamtaler, utveksling, konserter og litt av hvert. Også diakoni, sier han.