Nyhet

Helga Haugland Byfuglien likar ikkje det ho høyrer, korkje frå EU eller den norske regjeringa:

Unionen ønskjer å etablere mottakssenter i Nord-Afrika – og Solberg-regjeringa støttar forslaget.

Preses i Bispemøtet støttar hjelp i nærområda, der dette er mogleg, men sjefsbiskopen i Den norske kyrkja er svært kritisk til forslaget som blir sentralt på morgondagens EU-toppmøtet om asyl- og flyktningpolitikk.

LES MEIR: Sparar mange asyl-millionar - gjev berre litt til flyktningar