Helga Haugland Byfuglien likar ikkje det ho høyrer, korkje frå EU eller den norske regjeringa: