På publikumsplassane i rettssal 828 i Oslo tinghus er det halvfullt. Mange av dei som kom for å vise sin sympati med Arne Viste måtte reise heim. Mange til jobbar som vikarar i Vistes vikarbyrå Plog.