De tre opposisjonspartiene, som sammen har flertall på Stortinget, kunngjorde forrige uke at de har kommet fram til en avtale om en rekke endringer i bioteknologiloven. Blant annet vil de tillate assistert befruktning for enslige, tidlig ultralyd og eggdonasjon.

Ap, SV og Frp arbeider med utkastet til den nye loven, og fagmiljøer er bedt om å komme med innspill.

LES OGSÅ: Seks samfunnsprofiler i opprop: Advarer mot rask liberalisering av biolov

Superkort innspillsrunde

Men ettersom partiene går inn for en rask prosess for å ha lovendringene på plass før sommeren, får fagmiljøene ikke mye tid til innspillsrunde. Bioteknologirådets medlemmer har bare fått tre og en halv dag – inklusive en helg og 17. mai – på å forberede seg på det ekstraordinære, digitale møtet.

Hovedtemaet mandag vil være fosterdiagnostikk og preimplantasjonsdiagnostikk (PGD), ettersom det er spørsmål som det sittende rådet ikke har behandlet tidligere.

PGD er gentesting av embryoer, som skal sikre at barn ikke arver en alvorlig sykdom som foreldrene er bærere av. Fosterdiagnostikk gjør det mulig å få informasjon om sykdom og utviklingsavvik hos et foster tidlig i svangerskapet.

Behandles om en drøy uke

Forrige gang Bioteknologirådet uttalte seg om disse temaene, var i 2015, men mange av rådsmedlemmene er byttet ut siden den gang. Rådet har derfor ønsket å diskutere spørsmålene på nytt.

På Stortinget skal helse- og omsorgskomiteens innstilling avgis formelt 19. mai, og 26 mai skal den behandles i salen.

LES OGSÅ:

• Striden om eggdonasjon snart over - Senterpartiets fristilte representanter avgjør

• Ropstad refser Ap, Frp og SV – ber fristilte Frp-ere stoppe omstridt lov

Nå viser røde og Frp alle kortene – slik blir den nye bioloven