En av verdens fremste forskere på bruk av Bibelen i politikken, Hannah Strømmen, holdt tidligere i januar et foredrag på Teologisk fakultet om 22. juli-terroristens bruk av Bibelen. Etterpå snakket hun med Vårt Land om hvordan Bibelen blir brukt i høyreekstrem propaganda.