På bordet foran parlamentarisk leder Marit Arnstad og partileder Trygve Slagsvold Vedum står markblomster. Stemningen er avslappet, som den kan være når et parti har vokst seg større både i antall medlemmer og oppslutning. At Vårt Lands julimåling pekte to prosentpoeng nedover til tallet 13, bekymrer ikke Sp-lederen særlig mye. Foran forrige stortingsvalg lå Sp på seks prosent på målingene.