En russisk kommisjon som håndterer benådninger, anbefaler at president Vladimir Putin benåder Frode Berg. Bergs norske advokat tror det skjer rundt 7. november.