Før helgen holdt Den ­ukrainske ortodokse kirke tilknyttet ­patriarken i Moskva kirkemøte.

En viktig sak var kirkestriden i Ukraina, og møtet kom med en tipunkts uttalelse, som også tar opp hvordan striden påvirker hele den ortodokse kristenheten.

Kirkemøtet mener løsningen som patriark Bartholomeus av Konstantinopel landet på i høst, har vist seg å være feilslått. ­Konstantinopels patriark valgte å godkjenne at krefter i ­Ukraina som siden 1991 har ­ønsket en egen ukrainsk kirke uten bånd til patriark Kirill i Moskva,­ ­opprettet en ny kirke ved siden av den eksisterende.

Møtet viser til at ingen av de ­andre ­ortodokse kirkesamfunnene har anerkjent dette ennå. Flere av dem har ­uttrykt protest mot vedtaket, deriblant ­kirkene av Antiokia, Serbia, Albania, Polen, De tsjekkiske landene og Slovakia, Kypros – og Russland.

«Legaliseringen av denne splittelsen er ikke veien å gå for å oppnå at kirken forenes», heter det i punkt 1 i uttalelsen.

LES MER: Overrasket over hvor fort patriark Bartholomeus anerkjente ny kirke i Ukraina

Stor skade

Til patriark Bartholomeus i Konstantinopel har det ukrainske kirkemøtet klare oppfordringer.

«Det må bemerkes at handlingene som patriarkatet i Konstantinopel har gjort i Ukraina har ført til stor skade på ukrainsk ortodoksi, og har blitt en trussel mot en stor-ortodoks enhet. Vi tror at patriarkatet i Konstantinopel og patriark Bartholomeus personlig må erkjenne sitt feilgrep og ­starte arbeidet med å rette dette opp igjen. Å reversere dette feilgrepet kan være å tilbakekalle erklæringen med patriarkatets godkjennelse, en oppfordring til skismatikerne om å angre sine splittelsessynder og å kalle sammen til et stor-ortodoks møte som kan gjøre et kirke­møtevedtak om en løsning på det ukrainske kirkespørsmålet».

Patriarken i Konstantinopel har tidligere gitt uttrykk for at han mener at det såkalte økumeniske patriarkatet som han er øverste leder for, har et særlig ansvar historisk og tradisjonelt for å løse situasjoner som den i Ukraina. Dette gjentok patri­arken blant annet i et svarbrev til patriarken i Albania i mars i år. Den albanske patriarken hadde tatt opp situasjonen i Ukraina i et brev til patriark Bartholomeus.

LES MER: Dilemmaet patriarken står i

Trosfrihetsbrudd

I mars kom FNs høykommissær for menneske­rettigheter med en rapport om situasjonen i ­Ukraina fra 15. november 2018 til 15. ­februar i år. Rapporten ­omtaler utviklingen i kjølvannet av at den nye, uavhengige kirken, Den orto­dokse kirke i Ukraina, ble opprettet 15. desember. FN-organet har dokumentert hendelser som tolkes som fornærmelser mot medlemmer av Den ukrainske ortodokse kirken med bånd til Moskva. FNs høykommissær for menneskerettigheter uttrykker også bekymring for at ukrainske myndigheter diskriminerer den Moskva-tilknyttede kirken.

Den ukrainske presidenten Petro Porosjenko har vært en pådriver for at patriarken i Konstantinopel skulle gi sin godkjennelse til den nye ukrainske ortodokse kirken. Han var også til stede i Istanbul første helgen i januar da den ortodokse patriarken i Konstantinopel under en seremoni formelt anerkjente en ny nasjonalkirke i Ukraina som autokefal/selvstendig.

Kirkemøtet i den Moskva-tilknyttede kirken advarer myndighetene mot å blande seg inn i kirkelige affærer, og om ikke å nøre opp under religiøst hat. Det har ifølge uttalelsen vært kamp om eierskapet til en del kirkelige eiendommer, som også har medført voldelige episoder.

Kirkemøtet viser til at internasjonale menneskerettsorganisasjoner har rapportert om vold, diskriminering og brudd på religionsfriheten til medlemmer av Den ukrainske ortodokse kirken også i årene før den nye nasjonalkirken ble opprettet.

Det ortodokse ukrainske kirke­møtet er sterkt kritisk at det ukrainske parlamentet vil pålegge Den ukrainske ortodokse kirken å skifte navn til «Den russisk-ortodokse kirke i Ukraina».