Tragedien som skjedde da politiet skjøt med skapt inn i mengden av streikende arbeidere, er et vedvarende og verkende sår i Sør-Afrika. Både gruvearbeiderne og Amnesty International hevder at verken myndigheter eller gruveselskap har holdt løfter om å rette opp i forholdene.