I oktober 2001 oppfordret daværende justisminister Odd Einar
Dørum (V) folk til å kjøpe inn beredskapslager med tørrmat, hermetikk, vann og alternative lys- og varmekilder.