– Jeg opplever at det har vært en endring i Norge hvor antisemittisme i større grad har kommet opp på dagsorden, og har blitt erkjent som en utfordring, sier forsker Vibeke Moe, ved Holocaustsenteret.