Gjennom sommeren vil Vårt Land presentere en serie med ulike konflikter der religion spiller en rolle. I noen av konfliktene er religion en viktig drivkraft, i andre mindre sentral.