Oppskrifta er laga av Vaksenopplæringa i Oslo kommune: