Klimaendringer er én av de nye truslene mot den oppvoksende generasjon, skriver UNICEF i en fersk rapport

Rapporten markerer 30 år med barnerettigheter, og den ser på framgangen som er oppnådd siden barnekonvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. november i 1989.

Rapporten tar også for seg nye utfordringer som har oppstått.

– I tillegg til vedvarende utfordringer som helse, ernæring og utdanning, må barn i dag stri med trusler som klimaendinger og misbruk og mobbing på nett, sier UNICEF-sjef Henrietta Fore.

Siden 1989 har barnedødeligheten til barn under fem år falt med om lag 60 prosent, heter det i rapporten. Flere barn går på skole, og barns rettigheter er skrevet inn i lovene i flere land.

Likevel peker UNICEF på at framgangen ikke har vært jevnt fordelt i verden. Barn under fem år fra fattige hjem har en mye høyere sannsynlighet til å dø av sykdommer det finnes vaksiner mot, enn barn fra utviklingsland. Bare halvparten av barna sør for Sahara er vaksinert mot meslinger.

Rapporten peker også på at noen jenter er mer utsatt for å bli gravide som barn enn i 1989.

(©NTB)