KrF har ønsket å øke nivået på hele barnetrygden. Etter dragkamp på Granavollen endte det i kompromiss. Barnetrygden økes for de minste barna (0-6 år). Det betyr at det ikke blir noen økning for barn fra syv år og oppover.