Nyheter

– Familien, seier Linda Hofstad Helleland (H), er den viktigaste ramma rundt barns liv og utvikling.

I dag slepper ho Trygge foreldre - trygge barn, Regjeringas strategi for foreldrestøtte, som er den første i sitt slag.

Barneministeren har ei bøn:

– Terskelen for å seie i frå må senkast, fordi det handlar i verste fall om å redde livet til eit barn.