Nyheter

«Vi kjenner en dyp sorg over at DELK har bidratt til at enkelte menneskers liv har blitt unødvendig smertefulle og ufrie», står det i brevet som ledelsen i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) denne uken har sendt til 2.300 tidligere elever på kirkesamfunnets skoler.

«Varige sår»

Brevet er sendt fra kirkens rådsmøte som består av DELKs «eldste» og prester og er signert tilsynsmann Rolf Ekenes, som er øverste leder.

Tidligere har kirken erkjent at barn har fått helvetesangst av en streng domsforkynnelse. Dette «har skapt varige sår hos enkelte».