«Vi kjenner en dyp sorg over at DELK har bidratt til at enkelte menneskers liv har blitt unødvendig smertefulle og ufrie», står det i brevet som ledelsen i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) denne uken har sendt til 2.300 tidligere elever på kirkesamfunnets skoler.