I dag blir over 90 prosent av alle som dør begravet i regi av Den norske kirke. Selv om tallet har vært stabilt de siste årene, vil det kunne synke betydelig, skal vi tro en ny undersøkelse.