80 prosent av de evangelikale kristne i USA stemte på Trump. Uten dem hadde ikke han ­vunnet. Derfor må denne ­gruppa av amerikanske, konservative – og flest hvite – ­passes på, s­telles og pleies. For uten dem, ­vinner han ikke neste gang, heller, ­mener Bannon.