Ståle Ulriksen, forskar og forsvarsanalytikar ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Sjøkrigsskolen, har ikkje tru på aksjonen som no bli mobilisert i vestlege hovudstadar etter terrorangrepa i Paris: