Nyhet

Ståle Ulriksen, forskar og forsvarsanalytikar ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Sjøkrigsskolen, har ikkje tru på aksjonen som no bli mobilisert i vestlege hovudstadar etter terrorangrepa i Paris:

Fleire fly over Syria, med mål om å bombe den såkalla Islamske staten (IS) vekk frå bakken.

– Frankrike kan ikkje opptre åleine på denne arenaen, sa landets forsvarsminister, Jean-Yves Le Drian på eit møte med EUs forsvarsministrar i går.

Danmark svarte at landet vurderer å delta i luftkrigen i Syria. Norge er avventande. Regjeringa har ikkje fått ein formell førespurnad, opplyser statsministeren.