ASKER: – Det er både lett og vanskelig å tale i fars begravelse. Vanskelig fordi det er min far som er død. Lett fordi han selv valgte bibeltekster og nesten fortalte hva jeg skulle si, sa Helge Skaaheim ved innledningen av sin tale.