Mange av medlemmene i Åpen folkekirke ønsker mindre imøtekommenhet og tydeligere krav foran Kirkemøtets behandling av vigselssaken.