– Tanken om å konstruere ein religion er umogeleg for meg som kristen teolog å vere med på. Men å ta inn over seg ny kunnskap og ønskje å fornye religionen er meir konstruktivt, seier Tom Sverre Tomren, teolog og førsteamanuensis på Høgskulen på Vestlandet.