Nyheter

– Tanken om å konstruere ein religion er umogeleg for meg som kristen teolog å vere med på. Men å ta inn over seg ny kunnskap og ønskje å fornye religionen er meir konstruktivt, seier Tom Sverre Tomren, teolog og førsteamanuensis på Høgskulen på Vestlandet.

Tysdag sa den danske antropologen Cecilie Rubow til Vårt Land at ein ny klimareligion vil vere nyttig for å motivere folk til klimahandling. Kristne sitt eksistensialistiske syn er ikkje eigna til å redde verda frå klimaendringane, meiner ho.

Økoteologi

Tomren meiner dette er ein gamal bodskap som kyrkja har jobba med i 50 år.