Etter dager med stillingskrig hadde Høyre/Frp med seg det som var antatt å være et siste budsjettilbud til Venstre og KrF.