Diskriminerer Norge ferske fedre? I går holdt EFTA-domstolen høring om dette spørsmålet etter at EØS' overvåkningsorgan, ESA, i juni i fjor meldte Norge for inn for å diskriminere fedre.

Årsaken er at ESA anser de norske reglene for opptjening av foreldrepenger i pappapermisjon som diskriminerende. Fedre har ikke selvstendig opptjeningsrett for foreldrepenger, om far har krav på betalt foreldrepermisjon i fellesperioden for permisjon avhenger av om mor er i studier eller jobb i svangerskapet.

LES OGSÅ: Meiner pappaperm-lov ikkje er ferdig utvikla

Siste høring tirsdag

Siden sommeren har partene blant annet kommet med skriftlig argumentasjon for sin sak. Tirsdag ble høringen i saken avholdt, den muntlige høringen er det endelige steget i behandlingen før retten tar sin avgjørelse.

Denne avgjørelsen er ventet å komme innen 3-6 måneder, altså trolig før sommeren, bekrefter både regjeringsadvokaten og ESAs advokat i saken. Dette er basert på tidligere erfaring.

– Diskriminering

ESAs syn er at de norske reglene er kjønnsdiskriminerende, ifølge organets advokat Erlend Leonhardsen.

– Vi har argumentert for at mor og far er i lik situasjon når det gjelder å oppdra barn og å ta vare på små barn, og de må derfor behandles likt, sier Leonhardsen.

LES OGSÅ: Skuffet over KrFs standpunkt om fedrekvote

– Et av argumentene for dagens ordning er at den fremmer likestilling ved at den ikke gir insentiver til at gravide og mødre skal være hjemmeværende?

– Norge har brukt litt ulik argumentasjon der, men vårt hovedargument har vært at Norge må bevise at ordningen deres oppfyller målene de sier den skal oppfylle – å få flere kvinner ut i arbeid og å få flere menn til å ta ansvar hjemme. Det mener vi de overhodet ikke har klart å bevise at den gjør.

Fedre har klagd

Leonhardsen sier de valgte å gå til sak mot Norge både på grunn av lignende saker om andre land – for eksempel Hellas, som ble felt for kjønnsdiskriminering fi EU-domstolen for sitt regelverk om permisjon.

I tillegg har ESA mottatt klager fra flere norske fedre om regelverket, ifølge Leonhardsen.

Handler ikke om permisjon

Advokat Kristin Hallsjø Aarvik hos Regjeringsadvokaten ønsker ikke å si noe særlig om deres anførsler i retten.

– Det er ikke så mye å si utover at vi har framsatt Norges argumentasjon i saken. Vi mener statens reguleringer er forenlig med EØS-retten, sier hun.

LES OGSÅ: KrF-jubel over historisk barneløft - budsjettraseri i Frp

Norges argumenter er i hovedsak:

1) Foreldrepenger er en ytelse som faller utenfor likestillingsdirektivet.

2) Aktivitetskravet gjelder dersom far tar ut foreldrepenger i fellesperioden. At far kan ta ut foreldrepenger i denne perioden betyr ikke at mor og far etter EØS-retten må underlegges de samme reglene. Særskilte regulering av kvinner mht. svangerskap og fødsel er lovlig.

3) Eventuell diskriminering er lovlig fordi aktivitetskravet har positive virkninger for likestillingen. Kravet fører til både at kvinner går tilbake til jobb/studier eller lignende tidligere og til at far har hovedomsorgen for barnet i denne perioden, ifølge Aarvik.