Talet på adopsjonar til Norge har gått kraftig ned i perioden 2004–2014; heile 80 prosent. I 2014 blei det berre gjennomført 152 adopsjonar.