Aud Kvalbein, som i en årrekke har hatt toppverv for KrF i Oslo-politikken, senest som byråd fram til valget i 2015, har nå meldt seg ut av Den norske kirke. Før hun ble eldrebyråd i 2011, var Kvalbein varaordfører i fire år.