Sjukdomen tuberkulose er noko ein i Norge vanlegvis tenker på i samband med første halvdel av 1900-talet, då den er så godt som utrydda i Norge. Men i resten av verda er éin av fire smitta av bakterien, og opp mot 10 prosent av desse får sjukdomen ein gong i løpet av livet.