Nyhet

Sjukdomen tuberkulose er noko ein i Norge vanlegvis tenker på i samband med første halvdel av 1900-talet, då den er så godt som utrydda i Norge. Men i resten av verda er éin av fire smitta av bakterien, og opp mot 10 prosent av desse får sjukdomen ein gong i løpet av livet.

Det største problemet er at mange fleire enn før no er smitta av ein multiresistent tuberkulose, som det fram til no ikkje har vore nokon medisin mot. Spesielt er problemet stort i Aust-Europa og Sentral-Asia - der er talet på multiresistent tuberkulose høgare enn nokon andre stader i verda.

– Nokre pilar peiker rett veg, som at talet på smitta i verda går ned. Men talet på dødsfall går ikkje ned, og multiresistent tuberkulose er aukande, og det bekymrar oss, seier Karine Nordstrand, som er president i Leger uten grenser.

LES MEIR: Vel bøn over skulemedisin