En ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antallet innvandrere som eier sin egen bolig er svært lav sammenlignet med resten av befolkningen. Det gjelder også innvandrere som har bodd lenge i landet.