Ifølge Stefanusalliansen nektet den ene dommeren å delta i ankesaken til blasfemi-anklagede Asia Bibi i Pakistan. Årsaken han oppgav var at han også deltok i saken til Salmaan Taseer, Punjab-guvernøren som ble myrdet på grunn av sin støtte til Asia Bibi, og at de to sakene var for nær knyttet sammen.