– Det er ekstra sterkt å se dem i dag. Det er som å miste noe kjempeverdifullt, sier diakon Marit Bjørsvik.