– Før har søndagsskolen vært et haleheng til messen. Tidspunktet har variert med gudstjenesteopplegget. Nå gjør vi søndagsskolen mer uavhengig av gudstjenesten. Dermed blir det lettere å planlegge et søndagsskole-
besøk uten at foreldrene er kirken, sier Elin Skårland, menighetspedagog i Jørpeland menighet.