– Folk føler seg maktesløse. Jeg vet ikke om de kommer til å gidde å engasjere seg i kirken lenger. Jeg er bekymret for at en del kan komme til å melde seg ut av Den norske kirke. Det er et realistisk scenario. Kirkerådet har gjort det vanskelig for seg selv, sier Bispedømmerådsleder i Stavanger, Marie Grastveit.