Solberg-regjeringa sa 1. mars ja til eit avgrensa tilbod. 500-600 gravide kan årleg få tilbod om blodprøva NIPT – ei prøve som også kan avdekkje Downs syndrom hjå foster.