I seks år har saker om eksempelvis miljø, flyktninger og bioteknologi skapt strid blant borgerlige partnere. Om røde og grønne tar makten sammen, vil spørsmål som ikke handler om kroner ende med heftige oppgjør der også.