Toppene i KrF og Venstre har skiftet retorikk, snakker om «rask retur» og er åpne for å stramme inn. Men det er hos andre regjeringen kan få mest støtte i asylpolitikken.