Antirasistisk senter har klaget saken inn til FNs rasediskrimineringskomité (CERD), skriver NRK.

De tre mennene hengte opp flaggene natt til 9. april 2018. I tingretten ble de dømt til å betale en bot på 12.000 kroner, men i slutten av juni ble de frikjent i Agder lagmannsrett, som mener at handlingen ikke rammes av straffelovens paragraf om hatefulle ytringer. Påtalemyndigheten anket ikke frifinnelsen.